Skip links

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Національний університет «Запорізька політехніка» є найбільшим закладом вищої політехнічної освіти у Південно-Східній частині України з понадвіковою історією. В університеті навчається понад 9 тисяч студентів за 41 спеціальністю, та за 150 освітніми програмами освітньо-наукових рівнів вищої освіти «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії». Ведеться підготовка як з технічних, комп’ютерних та економіко-гуманітарних спеціальностей. Університет готує спеціалістів для авіаційної, авіакосмічної, електротехнічної, електроенергетичної, металургійної, машинобудівної, радіоелектронної промисловостей. Викладацький склад налічує понад 670 осіб, з яких 82 докторів наук, професорів та 325 кандидатів наук, доцентів. До складу університету входять п’ять фахових коледжів: ВСП «Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка», ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка», ВСП «Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій Національного університету «Запорізька політехніка», ВСП «Токмацький механічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка». ВСП «Запорізький гуманітарний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка».

НУ «Запорізька політехніка» – потужний навчальний і науково-дослідний комплекс, який оснащено сучасним дослідницьким обладнанням, він виконує великий обсяг фундаментальних і прикладних досліджень у галузях: інформаційні технології, механічна інженерія, електрична інженерія автоматизація та приладобудування, електроніка та телекомунікації, архітектура та будівництво, транспорт. Університет має 63 чинні угоди з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Болгарії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії

Відкрито навчальний центр «Освіта для бізнесу та кар’єри» та «Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька політехніка». Університет активно співпрацює з Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в питаннях популяризації та впровадження STEM-освіти для школярів і підвищення кваліфікації вчителів. Для забезпечення ефективної співпраці з бізнесом та підтримки інноваційних розробок в університеті створено бізнес-інкубатор, навчально-науковий простір «TechnoHUB», навчально-науковий центр «Інжинірингова школа Ноосфера НУ «Запорізька політехніка», лабораторія штучного інтелекту, центр індустрії 4.0.

Ректор
к.т.н., професор Грешта Віктор Леонідович

Сайт: zp.edu.ua.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.