Skip links

Про проєкт ClusteRISE – розвиток кластерів ІАМ в Запоріжжі та Харкові

З серпня АППАУ та Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках проєкту «Застосування та реалізація Угоди про асоціацію ЄС-Україна у сфері торгівлі» починають співпрацю задля розвитку кластерів в сфері промислових хайтек. Проєкт передбачає підтримку розвитку 2х кластерів ІАМ (Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування) в регіонах Запоріжжя та Харкова. Надаємо головну інформацію про цей проєкт.

Передумови

Розвиток кластерів – один з головних напрямів розвитку сучасної економіки в ЄС та світі. ЄС приділяє величезну увагу розвитку кластерів, як драйверів економічного розвитку, інновацій, експорту та кращої інтеграції в міжнародні ланцюги. В ЄС діє цілий ряд політик по розвитку кластерів як на рівні Євросоюзу, так і по всім країнам членам ЄС. В Україні кластерний рух зростає радше стихійно й слабо підтримується державою. В нас діє близько 50 кластерних ініціатив та кластерів, й в останні роки відбувається значна активізація на регіональному рівні. Водночас, кластерний рух має ряд недоліків, в першу чергу, він недостатньо синхронізований та не відповідає пріоритетам економічного розвитку регіонів та пріоритетних галузей. Головною причиною цього стану є відсутність узгоджених та діючих політик національного та регіонального рівнів.

Асоціація «підприємств промислової автоматизації» (АППАУ) є кластерною організацією, яка активно розвиває кластерну кооперацію в сфері Індустрії 4.0 з 2016 року, а в 2019 запропонувала єдину концепцію для кластерів промислового інжинірингу – ІАМ. В цьому ж році концепція була підтримана в Мінекономіки та рядом регіональних органів влади. Впродовж 2019 року АППАУ активно просувала концепцію по кільком регіонам – Суми, Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Київ. Найактивнішими показали себе регіональні спільноти промислових хайтек Запоріжжя та Харкова.

В 2020 році проект підтримало німецьке товариство міжнародної співпраці GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Головні завдання проекту

Завдання проекту (умовна назва – ClusterRISE) специфіковані навколо спільних для 2х регіонів  показників діяльності (КРІ) в категоріях:

 • Операційна ефективність та самодостатність.
 • Регулярна, системна діяльність.
 • Сервісна модель.
 • Інтеграція в регіональний розвиток.
 • Експорт та інтернаціоналізація.

Пілотні проекти ІАМ в Харкові та Запоріжжі є важливим етапом національного кластерного розвитку. З урахуванням робіт по розробці першої національної кластерної політики, створення та запуск діючих й відповідним кращим європейським стандартам кластерів ІАМ стане також важливим прецедентом в Україні повної синхронізації національного та регіонального рівнів в розвитку кластерів.

Тривалість проекту – 1 рік (до липня 2021 року включно).

Партнери проекту

Партнерами проекту можуть виступати будь-які державні, бізнес- та громадські організації, які підтримують цілі та завдання щодо розвитку кластеру на своєму рівні, й готові сприяти в реалізації плану заходів інформаційно, організаційно та матеріально.

До участі в проекті в кожному з 2х регіонів запрошуються:

 1. Обласна держадміністрація, департаменти промислового та економічного розвитку.
 2. Міська рада, департамент економічного розвитку та інновацій.
 3. Торгово-промислова палата.
 4. Регіональні Центри Індустрії 4.0.
 5. Місцеві ІТ-кластери.
 6. Інкубатори та технопарки, діяльність яких пов’язана з розвитком промислових хайтек.
 7. Медійні та інформаційні агенції, що висвітлюють діяльність в вказаних секторах.

Для ключових державних органів (ОДА та органи місцевого самоврядування) з боку кластерів ІАМ та АППАУ буде запропонована всебічна допомога та консультації щодо покращень в планах промислового, інноваційного та цифрового розвитку.

Значення проекту для інших спільнот

Проект ClusteRISE має дуже важливе значення для всього кластерного розвитку України, але не тільки.

По-перше, він має задати стандарт та орієнтири зростання для швидкого тиражування подібних кластерів в Україні в наступні роки. Адже очевидно, що сьогодні ніякі подібні методи чи підходи в країні не визначені й не уніфіковані. Й тому в сфері промислових хайтек, діючих, потужних кластерів майже немає.

По-друге, роль ClusteRISE полягає у встановленні принципів кластерної економіки, яка в ЄС розглядається рушієм регіонального та національного економічного розвитку. Саме звідси (ClusteRISE) походить і умовна назва проекту. Він має показати реальний приклад об’єднання ключових регіональних та національних стейкхолдерів навколо регіональних викликів в сферах зростання промислового виробництва та експорту, інновацій та діджиталізації, й в покращення конкурентних переваг вибраних секторів. В такому контексті, нові кластери ІАМ мають стати ефективним інструментом регіональних стейкхолдерів у впровадженні політик не тільки кластерного розвитку, але також смарт-спеціалізації, Індустрії 4.0 та інновацій. 

По-третє, ClusteRISE має задати нові орієнтири та показати кращі практики у чисельних аспектах взаємодії та співпраці різних категорій учасників ринку. Те, що АППАУ раніше називала підходами  #ДієвеПартнерство або принципами колаборації Індустрії 4.0, має отримати сьогодні значно більше широке та профільне розгортання за конкретними сегментами – як традиційними галузями (як окремі види машинобудування та інжинірингу), так і за новими напрямами, які Індустрія 4.0 пропонує на стику галузей – як робототехніка та дрони, штучний інтелект для промислових застосувань, нові сервіси для промислових об’єктів тощо.

Більш детально про проект ми розповімо на вебінарах, що плануються в серпні, а також під час регіональних заходів.

Пропозиції, питання та довідкова інформація – звертайтесь за адресою info@appau.org.ua.

Більш детальна інформація про проект:

АППАУ висловлює глибоку подяку німецькому товариству міжнародної співпраці (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)  за довіру та можливість проведення такого важливого для України проекту. Перший успішний проект в області технічної стандартизації (проект aCampus) був здійснений партнерами в 2019–2020 рр.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.