Skip links

Стратегічна сесія Запорізького кластеру ІАМ – звіт

Стратегічна сесія кластеру ІАМ відбулась в Запоріжжі 22 грудня. Захід відбувся в режимі оффлайн (15 осіб) – онлайн (до 30 осіб) й був організований АППАУ за підтримки ПРООН. Головним партнером виступила Запорізька торгово-промислова палата. Сесія розглянула попередній звіт дирекції кластеру ІАМ, драфт-стратегію 2021 й дозволила виробити нові ідеї та пропозиції до плану дій 2021. Нижче подаємо деталі цієї події.

Підсумки 2020

Андрій Карпенко, координатор й виконавчий директор кластеру ІАМ інформував учасників сесії про головні підсумки 2020. Кластер, як об’єднання місцевих учасників секторів Інжинірингу – Автоматизації та Машинобудування розпочав діяльність на початку року, а як юридична структура був оформлений восени 2020. Головний поштовх до розвитку надав проект ClusteRISE, який ведеться АППАУ за підтримки GIZ – з серпня кластерні активності проходять згідно плану робіт, і який має конкретні цілі по розвитку кластеру. Вагомим внеском в розвиток кластеру також слід вважати підтримку ПРООН – проект від Запорізької ТПП, який пройшов в листопаді-грудні, є синергетичний – він фокусувався на приєднанні до кластеру 4-х південних районів Запорізької області й надав всім учасникам кластеру послуги з тренінгів. Також завдяки цьому проекту була вироблена 1-ша драфт стратегія на 2021, яка власне й розглядалась на цій сесії. ПРООН також сприяли проведенню даної сесії в частині організаційної, медійної та логістичної підтримки.

Andriy Karpenko

Отже, донори надали початковий, потужний поштовх до високого рівня активностей. В результаті останніх 4-х місяців були досягнуті наступні результати:

 • Кластер зареєстрований як організація, створена структура управління – є Правління, координатор, налагоджені внутрішні комунікації, щомісячний план дій.
 • Вироблення початкова аналітика – як кількість учасників ринку, їх розподіл, позиції тощо.
 • Проведені перші тренінги – як для координаторів кластеру, так і для  учасників.
 • Відбулись перші обміни на між-регіональному рівні. Зокрема, дуже корисною була поїздка в листопаді в Агентство розвитку Дніпра, де відбувся обмін по розвитку індустріальних парків.
 • Створені перші засоби комунікацій:
  • 2 сайти – представлення кластеру та маркетплейс по інжинірингу в регіоні.
  • Брошура – загальне представлення кластеру.
 • Вироблена драфт-стратегія на 2021.

До зон росту кластеру слід віднести слабкі темпи по реєстрації нових членів й слабкі нетворкингові активності всередині кластеру. Над цим Правління та виконавча дирекція буде працювати в найближчі місяці.

Strategic session cluster IAM

Стратегія 2021

Юрчак Олександр, ген. директор АППАУ й модератор сесії представив цілі та план робіт на 2021. Цілі розподілені за 5 напрямами, кожен з яких має свої конкретні КРІ та значення:

 1. Операційна ефективність та лідерство за напрямами.
 2. Інтеграція в регіональні плани розвитку.
 3. Експорт та інтернаціоналізація.
 4. Розвиток інноваційної екосистеми.
 5. Сильна пропозиція цінності.

Деталі цих напрямів й плани можна переглянути у вступній презентації дирекцій кластеру ІАМ та АППАУ.

Як слідує з цих планів, ключовим фактором успіху на початку 2021 року слід вважати серію quick wins – швидких перемог, які зміцнюють довіру учасників кластеру й демонструють вагомі результати спільної діяльності. Як головний підхід в реалізації таких quick wins, Олександр привів формат міні-проектів, які вже відпрацьовані в АППАУ роками – мова про підходи #ДієвеПартнерство, в яких 3-5 учасників спільноти реалізують спільні дії, які мають стратегічний характер, але реалізуються швидко – впродовж 3-6 місяців максимум. Наприклад, Запорізький регіон може створити власний регіональний ландшафт Індустрії 4.0 або ж, того ж кластеру ІАМ – для цього достатньо всього 2-3 аналітиків (робота на 2-3 місяці, з бюджетом до 50 тис гривень або ж й на волонтерських засадах). Такий аналітичний проект відразу надає картину регіону, його потенціалу й легко інтегрується в портал Land4Developers, який є інструментом експорту та інтернаціоналізації Індустрії 4.0 національного рівня. Інша перевага – це швидка популяризація місцевих інноваторів та інжинірингових фірм серед великих замовників регіону. Як показав недавній конкурс на «Запоріжсталі», потреба в цьому є великою.

Подібні ініціативи вже є в запропонованому плані дій, але їх потрібно затвердити й розширити. Власне, цьому були присвячені подальші тематичні обговорення на сесії.

Обговорення планів 2021

Обговорення планів було дуже жвавим, цікавим й зачепило масу тем щодо розвитку та співпраці в регіоні. Учасники наради офлайн послідовно пройшли 3 великі теми, обмінюючись при цьому з учасниками, що спостерігали хід подій в онлайн. Мова про експорт та інтернаціоналізацію, розвиток інноваційної екосистеми та виробничої кооперації.

Надаємо найбільш цікаві пропозиції.

По темі експорт та інтернаціоналізація :

 • Андрій Пирожок, Запорізька політехніка підняв питання про необхідність додаткового аналізу – аналітичного огляду щодо можливостей співпраці з ЄС по секторам ІАМ. Олександр Юрчак доповнив, що тут можлива кооперація з ЕРО (Офіс з просування експорту) – подібні послуги вже надаються. Для ведення сайту англійською Андрій також запропонував залучити кафедру іноземних мов Запорізької політехніки.
 • Владислав Бащеванджи (РОЛЛ ГРАНД) та Кирило Красноселький (Тріада-Зварка) акцентували на прагматичних перших кроках: потрібно зрозуміти перелік фірм – експортерів для вироблення спільної пропозиції цінності важливо налагодити нетворкинг та розуміння УТП кожної такої фірми
 • Андрій Куц (Запорізька ТПП), який був активним з онлайн ефіру нагадав учасникам про існуючі можливості ТПП: щороку палата проводить багато заходів з зарубіжними партнерами. Зокрема, зараз йдуть процеси щодо встановлення відносин з партнерами з Австрії та Італії, де також звучить питання кластерної співпраці.
 • Олександр Романовський (Хартрон) запропонував розділяти інформацію про експортні можливості – в себе вони регулярно мають такий потік пропозицій й готові ділитись. Владислав Бащеванджи запропонував створити спільний дайджест за допомогою Запорізької ТПП.

Учасники підняли також питання інструментів комунікацій – для членів кластеру вже діє група в каналі Telegram, а для всієї спільноти є відкрита група в Facebook. Дуже цікавими в ході дискусії були також запитання та пропозиції Олександра Павлова з Запорізького кранобудівного заводу.

Alexandr Pavlov

Найбільш цікаві пропозиції до плану дій по темі розвитку інноваційної екосистеми наступні:

 • Лідерство за цим напрямом в цілому має належати «Запорізькій політехніці». Андрій Карпенко та Андрій Пирожок не були уповноваженими особами, щоб відразу приймати якісь рішення, але запевнили, що принципово цей напрям буде підтриманий «Політехнікою». Нарада з ректоратом по комплексу питань планується в кінці січня.
 • Учасники також відмітили, що велика кількість заходів в плані на 2021 не є наразі проблемою – «нехай планка буде високою, а далі ми будемо переглядати плани на щоквартальній основі», каже Андрій Пирожок.
 • Для залучення великих підприємств до розвитку інноваційної екосистеми регіону, учасники запропонували почати з переліку – Мотор-січ, Метінвест, Дніпроспецсталь, Укрграфіт, Запорожкран. Головні теми Меморандумів з кластером – кооперація та співпраця навколо їх спільних проектів по модернізації виробництв, інноваційного розвитку та підготовки кадрів. Олександр Павлов наголосив, що кластер має формувати пром майданчики та можливості для інтеграції молодих інженерів
 • Олександр Юрчак відмітив, що можливо з регіональними ОВВ варто розглянути ще один проект по кадровій політиці. Адже сьогодні ніхто не може сказати яка кількість робочих місць є чи планується в інженерних сферах – нових та існуючих, як запустити їх облік, якою є динаміка зростання чи падіння по регіону. Це можна обговорити на нараді з місцевою владою, яка планується на січень.
Andriy Kuys

Третя тема по залученню інвестицій та плану кооперації також згенерувала чимало пропозицій:

 • Владислав Бащеванджи відмітив необхідність постійного моніторингу грантів ЄС та активної участі в них. Максим Рутковський (Трейдкомп) запропонував залучати професійні агенції та консультантів в цій сфері.
 • Було піднято питання щодо переліку інвестиційних проектів по регіону – де він? Це питання потрібно обговорити на нараді з регіональними ОВВ.
 • Олександр Павлов акцентував, що моніторинг інвестиційного клімату, зокрема в показниках зменшення корупції та бюрократії, має бути також в полі зору кластеру. Але навіть в тому, не дуже привабливому для зарубіжних інвесторів стані, що ж в Україні, ми маємо можливості та навіть переваги, як кваліфікована та доступна робоча сила, високий інженерний рівень.
 • Учасники згадали про Мелітополь, як гарний приклад залучення інвестицій – цьому дуже сприяє міська влада.
 • Щодо покращення виробничої кооперації, Кирило Красносельський запропонував почати з активного нетворкингу, а саме відвідання фірм учасників кластеру. Саме під час таких візитів та обговорень будуть проявлятись потреби та проблемні питання окремих фірм, на які швидко зможуть реагувати інші учасники. Андрій Карпенко також наголосив на інструменті «5+5», який де-факто вже доступний учасникам кластеру, але ще не є активним в роботі. 

Учасники наради також обговорили підсумки грудня й підкреслили користь минулих онлайн тренінгових сесій. Всі 3 сесії, які модерувала АППАУ були дуже корисними. «Нас дуже надихнув досвід Української асоціації меблевиків», – кажуть Владислав Бащеванджи та Кирило Красносельський, члени Правління кластеру. Олександр Юрчак запевнив, що подібні обміни будуть й надалі підтримуватись кластерним комітетом платформи Industry4Ukraine.

Висновки та подальші дії

Учасники події залишились цілком задоволеними результатами сесії. Одним з них є також покращення довіри до самої ідеї бізнес-об’єднання інжинірингових та машинобудівних компаній. Захід ще раз доказав, що саме офлайн зустрічі, живі обговорення проблемних питань розвитку з конкретними пропозиціями щодо їх вирішення є кращим рецептом до співпраці.

Кластер ІАМ як нова організація нарощуватиме активність в публічній площині. Зокрема, на січень 2021 плануються наради з місцевими органами влади, Запорізькою політехнікою, розпочнеться також підготовка до регіонального Technology & Innovation Day, який планується спільно з АППАУ.

Виконавча дирекція АППАУ, Запорізька ТПП, Правління кластеру ІАМ запрошують учасників регіону до приєднання. Подати заявку про приєднання можна за посиланням.

Виконавча дирекція АППАУ дякує організації ПРООН та Запорізькій ТПП за підтримку заходу.

Захід було проведено в рамках швейцарсько-українського Проєкту “Зміцнення бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств (Етап 2)”, який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і за підтримки Швейцарії.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.