Skip links

Генезис кластерної теорії в економічній науці

Сучасні посткоронавірусні умови розвитку економіки свідчать про те, що однією із
стратегічних перспектив сталого розвитку регіонів України є подальше поширення прогресивного світового напрямку «Industry 4.0», в тому числі промислових кластерів.

Саме кластери як нові форми просторової організації виробництва, що характеризуються потужними мобілізаційними можливостями та високою конкурентоспроможністю на світовому і національному ринках, визнаються важливими елементами розвитку регіональних інноваційних екосистем.

Їм відводиться важлива роль у сприянні зрушенням та розвитку індустріальних парків. Відповідно кластерна проблематика є актуальною у всіх її виявах, у тому числі на рівні дослідження генезису кластерної теорії від її зародження до становлення сучасного («класичного») варіантах.

Детальніше – в статті “Генезис кластерної теорії в економічній науці”.

This website uses cookies to improve your web experience.