Skip links

Ефективне командоутворення як активатор прогресу кластерної спільноти

Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 р. та введення  військового стану в країні сформували нову реальність, коли людський фактор став одним з ключових у формуванні та досягненні успіху на всіх рівнях. Суттєва роль у забезпеченні сприятливого соціально-економічного стану в Україні належить процесам консолідації зусиль людської спільноти, бізнесу тощо. У системі бізнесової діяльності сьогодні важливою є система формування нових напрямів співпраці, що проявляється через кластерні організації. Саме у кластерний спільноті виникає можливість поєднати високу компетентність власників МСБ, їх менеджменту та сформованих команд, які в умовах високого рівня невизначеності здатні знайти максимально швидко оптимальні рішення. Тому вивчення особливостей формування кластерних організацій і команд, що готові в сучасних умовах до продуктивної взаємодії відновити ланцюги створення доданої вартості.

Питання створення та розвитку кластерів, формування ланцюгів доданої вартості та сприяння консолідації зусиль локальної спільноти щодо розвитку територій, а також поєднвання експертності та співпраці у командах підприємств та спільнот (різного рівня) вивчались на основі монографій і наукових статей, а також матеріалів конференцій, періодичних видань та власних результатів досліджень і практики в межах Запорізького кластеру «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування» і Українського кластерного альянсу. В работі використано абстрактно-логичний і системно-функціональні методи, які дозволили обгрунтувати пріоритети сучасного розвитку територій і їх потенціалу.

Кластерна діяльність на сьогодні є прогресивною формою організації взаємодії МСБ, на яку покладається важлива роль щодо підтримки життєспроможності національної та регіональних економік в умовах воєнного стану в Україні, збереження інноваційного потенціалу й подальшого відновлення економіки після завершення активної фази війни. Досвід функціонування кластерних об’єднань в Україні та інших країнах світу доводить, що успішні кейси створено в тих організаціях, де сформовано ефективні та конкурентні команди. Отже, нагальною потребою та перспективним напрямом для подальшого опрацювання є не лише методологія створення кластерів, а й підготовка керівників кластерів, спроможних бути ефективними тімлідами, розробка механізмів мотивування учасників кластеру до командної діяльності, обгрунтування типів та моделей команд, що будуть ефективними в умовах кластерної організації бізнесу, а також напрацювання «образу» ідеальної команди в контексті концепції кластерної діяльності.

This website uses cookies to improve your web experience.