Skip links

Концепція SMART-спеціалізації як стратегічний напрям розвитку регіонів України

Динамічність сучасного світу та загострення конкуренції між національними економіками за ресурси та ринки спричиняють пошук нових напрямів інноваційного розвитку і стимулювання переходу різних локальних утворень на власну спеціалізацію й ефективне використання наявного потенціалу. Сьогодні в Україні, слідуючи Європейській практиці, набуває суттєвого поширення концепція «smart-спеціалізації». Її поява була пов’язана з необхідністю «розблокувати» розвиток регіонів, відродити їх потенціал та промислово модернізувати країни Європи. Така «розумна» система була розроблена, щоб запустити розвиток економіки, активізувати спроможність

регіонів функціонувати та конкурувати на важливих світових ринках з перспективою на майбутнє. Проте у вітчизняному сприйнятті, розумінні її переваг та можливостей застосування як важливого інноваційного інструменту регіональної політики в Україні, незважаючи на достатню кількість публікацій щодо вдалого запровадження даного «розумного» інструменту на європейській площині, відчувається певний супротив.

This website uses cookies to improve your web experience.