Skip links

Культурно-ментальні риси вітчизняного людського потенціалу та їх вплив на розвиток кластерного руху в Україні

Прискорення темпів науково-технічного прогресу та розвиток глобалізаційних процесів посилив і так уже напружену боротьбу провідних країн світу за зайняття найбільш вигідної ніші у світовій економіці. Серед ключових переваг у забезпеченні лідерства визнається розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, а також ефективна реалізація людського потенціалу. Найбільш дієвим механізмом забезпечення зазначеного за сучасних умов стають кластери, що представляють собою гнучкі форми кооперації, координації та інтеграції спільних дій суб’єктів господарювання у частині створення ланцюгів доданої вартості.

This website uses cookies to improve your web experience.