Skip links

Роль кластеру у післявоєнному відновленні регіону

Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 р. спричинило в Україні значні людські та матеріальні втрати, а також переведення великої частини процесів у військову площину, що з
часом почало відлунюватись на економіці країни. Важливими кроками у таких обставинах стали заходи, направлені на оптимальне поєднання та ефективне використання всіх ресурсів країни, пошук зовнішньої підтримки. Проте, значним поштовхом у забезпеченні зазначених цілей є не лише свідома роль держави, направлена на створення сприятливих умов для відновлення та стабілізації підприємницької діяльності, а й обʼєднання різних стейкхолдерів навколо спільних завдань у межах окремих територіальних утворень і всієї країни.

Детальніше – читайте у статті “Роль кластеру у післявоєнному відновленні України”:

This website uses cookies to improve your web experience.