Skip links

Роль освітніх і науково-дослідних установ у функціонуванні регіональних кластерів

Протягом останніх десятиліть відбувається перехід високорозвинених країн світу до економіки знань, в якій здатність країни до генерації та розповсюдження новітніх знань стає ключовим фактором прискорення її соціально-економічного розвитку і нарощення конкурентних переваг у світовому господарстві. В Україні, після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію країни, роль освітніх і науково-дослідних установ як основних суб’єктів генерації новітніх знань та їх комерціалізації набуває все більшого значення та актуальності, а результативність їх діяльності розглядається вже не як фактор забезпечення конкурентоспроможності країни на міжнародній арені, а як один з пріоритетних шляхів стабілізації та відновлення економіки України у воєнний та післявоєнний періоди.

This website uses cookies to improve your web experience.