Skip links

Стартапи у сучасній Україні: стан та напрями розвитку

У світовому конкурентному середовищі важливою формою розвитку, що стимулює в т.ч. і науково-технічний процес є підприємництво. Воно вимушене враховувати зміни середовища та основних стейкхолдерів і постійно вдосконалюватися. Інакше ринок нещадно розправляється з ними. У пошуку нових напрямів зростання капіталу бізнес особливу увагу зосереджує на ініціації нових напрямів діяльності. Серед них суттєве місце відводиться стартапам, які вважаються новою та дуже важливою формою з започаткування і розвитку бізнесу та забезпечення економічного зростання.

Стартапи є новими формами організації, що знаходяться у стадії розвитку і створені для пошуку повторюваних, масштабованих та прибуткових бізнес[1]моделей з використанням інновацій чи інноваційних технологій. Основою такої компанії стає цікава новаторська ідея. Для її втілення необхідно, щоб вона була затребуваною та сучасною, актуальною для споживачів. Завдяки таким сучасним проєктам та компаніям збільшується кількість робочих місць, забезпечується створення доданої вартості, зростає обсяг валового внутрішнього продукту, підвищується соціально-економічний розвиток країни.

This website uses cookies to improve your web experience.