Skip links

Тенденції розвитку кластерного руху в економіці України

Кластери в Україні мають певні проблеми у зв`язку з розривом виробничо-збутових ланцюгів. Для вирішення цих проблем необхідно корегувати активність кластерів в умовах воєнного стану. Порушення транспортних маршрутів і переміщення бізнесу мають значний економічний вплив на формування глобальних ланцюжків створення вартості. В сучасному світі світового господарства є багаторівневою та взаємозалежною.

Для активізації розвитку інноваційної економіки державі важливо використовувати фінансові стимули для розвитку кластерів, сприяти модернізації виробництва, залучати наукові установи до реалізації інноваційних проектів тощо. Кластери мають забезпечити готовність до впровадження інновацій. Також кластери мають бути відкритими для участі в нових проектах, пов’язаних із відновленням інфраструктури України.

Публікація англійською мовою:

This website uses cookies to improve your web experience.