Skip links

Цінність реалізації міжнародних проєктів ERASMUS+ для Національного університету
“Запорізька політехніка”

Сучасні глобальні процеси, невизначеність майбутнього світу та надшвидкі темпи змін ставлять перед суспільством складні поточні завдання. Розвинені країни світу відчувають і мають змогу готуватися до викликів майбутнього, тому засновують відповідні фонди для фінансування досліджень і підготовки спільнот. Поширеними є програми Європейського Союзу, який намагається забезпечувати через зазначені ініціативи власне лідерство у світовому просторі.

Всі хто долучається до співпраці в межах різних проєктів також отримують шанс не залишитись осторонь можливих радикальних змін і бути в числі тих, хто буде започатковувати трансформаційні зміни. Серед зазначених проєктів, які направлені на підтримку інноваційних освітніх процесів, розширення спільноти інноваторів у Європейському освітньому просторі та забезпеченні перш за все розвитку європейського суспільства є Програма міжнародної співпраці ЄС Еразмус+. Мета Програми полягає в підтримці, шляхом навчання впродовж життя, освітнього, професійного та особистісного розвитку людей у сфері освіти, навчання, молоді та спорту в Європі та за її межами, таким чином сприяючи сталому зростанню, якісним робочим місцям та соціальній згуртованості, стимулюванню інновацій та зміцненню європейської ідентичності та активного громадянства.

This website uses cookies to improve your web experience.