Skip links

Інноваційний розвиток кластерів як основа економічного відновлення України

Важливою складовою економічного зростання країни є інноваційний розвиток. Для України з метою успішної інтеграції у світову економіку та пришвидшення інноваційних змін важливим є створення та розвиток інноваційних промислових високотехнологічних кластерів. Кластери консолідують наявний потенціал компаній для отримання синергії й дозволяють зменшити негативні наслідки недовіри та конкуренції на локальних територіях. Кластери забезпечують поєднання та координацію всіх рівнів інноваційної політики, взаємодію та синергію науковців, бізнесу, влади та громадськості. Вони здатні акумулювати високий освітній і науковий потенціал, розвиток та ефективне використання яких є передумовою для створення та впровадження інновацій.

У Запорізькому регіоні у 2020 р. створено Запорізький кластер «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування».  Кластер має успішну історію синхронізації співпраці його учасників за такими напрямками: визначення спільних цілей і потреб; зміцнення довіри через регулярні зустрічі та комунікації; сумісну участь у виставкових заходах тощо.
У вересні та листопаді 2021 року представники кластеру відвідали Литву і Чеську Республіку та підписали 2 меморандуми про співпрацю з двома кластерами (INDYSTRY
CLUSTER 4.0 та Литовська асоціація автомобільного експорту LAuGEA Cluster). Відповідно з’явилася можливість співробітництва та розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості з понад 50 учасниками.

This website uses cookies to improve your web experience.