Skip links

Інтеграція освіти та науки з бізнесом за лідерства кластерів у післявоєнному відновленні України

У сучасному глобалізованому світі сталий економічний розвиток не можливий без продукування нових технологій і знань. Особливо це є актуальним для реалій майбутнього України в частині забезпечення військової переваги та витіснення російських агресорів, післявоєнного відновлення країни. Головну роль у продукуванні нових технологій та знань відіграють наука, що створює нові знання, й освіта, за допомогою якої відбувається підготовка нових висококваліфікованих кадрів. Але самі по собі знання, без їх інтеграції до бізнес-середовища, не мають економічного впливу. Саме формування тісної взаємодії та співробітництва між освітою, наукою й виробництвом, забезпечення їх інтеграції в загальну систему, яка органічно поєднає в умовах ринку функціонування кожної з цих сфер людської діяльності, дасть змогу перезапустити економіку України, поліпшити умови життя населення та загалом забезпечити стабільний розвиток суспільства.

This website uses cookies to improve your web experience.