Skip links

Публікації

Цінність реалізації міжнародних проєктів ERASMUS+ для Національного університету
“Запорізька політехніка”

Сучасні глобальні процеси, невизначеність майбутнього світу та надшвидкі темпи змін ставлять перед суспільством складні поточні завдання. Розвинені країни світу відчувають і мають змогу готуватися до викликів майбутнього, тому засновують відповідні фонди для фінансування досліджень і підготовки спільнот. Поширеними є програми Європейського Союзу, який намагається забезпечувати через зазначені ініціативи власне лідерство у світовому просторі.

Стартапи у сучасній Україні: стан та напрями розвитку

У світовому конкурентному середовищі важливою формою розвитку, що стимулює в т.ч. і науково-технічний процес є підприємництво. Воно вимушене враховувати зміни середовища та основних стейкхолдерів і постійно вдосконалюватися. Інакше ринок нещадно розправляється з ними. У пошуку нових напрямів зростання капіталу бізнес особливу увагу зосереджує на ініціації нових напрямів діяльності.

Формування проєктної команди у кластерних організаціях

Уведення воєнного стану після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 р. сформувало нову реальність у всьому світовому просторі. Суттєво зросли безпекові загрози різних рівнів. І хоча поступово значна частина світової спільноти почала консолідуватись навколо протидії агресії росії, однак забезпечити швидке розв’язання конфлікту через радикальні дії не вдається вже понад рік.

Інтеграція освіти та науки з бізнесом за лідерства кластерів у післявоєнному відновленні України

У сучасному глобалізованому світі сталий економічний розвиток не можливий без продукування нових технологій і знань. Особливо це є актуальним для реалій майбутнього України в частині забезпечення військової переваги та витіснення російських агресорів, післявоєнного відновлення країни.

Концепція SMART-спеціалізації як стратегічний напрям розвитку регіонів України

Динамічність сучасного світу та загострення конкуренції між національними економіками за ресурси та ринки спричиняють пошук нових напрямів інноваційного розвитку і стимулювання переходу різних локальних утворень на власну спеціалізацію й ефективне використання наявного потенціалу.

Роль освітніх і науково-дослідних установ у функціонуванні регіональних кластерів

Протягом останніх десятиліть відбувається перехід високорозвинених країн світу до економіки знань, в якій здатність країни до генерації та розповсюдження новітніх знань стає ключовим фактором прискорення її соціально-економічного розвитку і нарощення конкурентних переваг у світовому господарстві.

Культурно-ментальні риси вітчизняного людського потенціалу та їх вплив на розвиток кластерного руху в Україні

Прискорення темпів науково-технічного прогресу та розвиток глобалізаційних процесів посилив і так уже напружену боротьбу провідних країн світу за зайняття найбільш вигідної ніші у світовій економіці. Серед ключових переваг у забезпеченні лідерства визнається розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, а також ефективна реалізація людського потенціалу.

Стратегічне інноваційне лідерство Національного університету «Запорізька політехніка» у Запорізькому регіоні

Сьогодні у складний час, коли Україна зазнає повномасштабного  вторгнення та знаходиться у жорсткому протистоянні агресії росії, важливими є декілька напрямів боротьби. Попри первинну роль військового протистояння та знищення ворога, витіснення його за межі території держави, суттєве значення займає й економічний фронт.

Тенденції розвитку кластерного руху в економіці України

Кластери в Україні мають певні проблеми у зв`язку з розривом виробничо-збутових ланцюгів. Для вирішення цих проблем необхідно корегувати активність кластерів в умовах воєнного стану. Порушення транспортних маршрутів і переміщення бізнесу мають значний економічний вплив на формування глобальних ланцюжків створення вартості. В сучасному світі світового господарства є багаторівневою та взаємозалежною.

Інноваційний розвиток кластерів як основа економічного відновлення України

Важливою складовою економічного зростання країни є інноваційний розвиток. Для України з метою успішної інтеграції у світову економіку та пришвидшення інноваційних змін важливим є створення та розвиток інноваційних промислових високотехнологічних кластерів. Кластери консолідують наявний потенціал компаній для отримання синергії й дозволяють зменшити негативні наслідки недовіри та конкуренції на локальних територіях.

This website uses cookies to improve your web experience.