Skip links

Документи

Розвиток людського капіталу в умовах активізації кластерного руху

У сучасних складних посткоронавірусних соціально-економічних умовах, в яких опинилась вся світова спільнота, для України з’являється черговий шанс разом із розвиненими країнами світу, долаючи наслідки пандемії

Щодо проблеми інтеграції українських кластерів в глобальні ланцюги вартості

Важливо оцінити політичні та економічні фактори, що впливають на зміни в глобальних та регіональних ланцюгах вартості. Зокрема, кластери в Україні мають проблеми з розривом виробничих

Регіональне відновлення та розвиток економіки України на основі кластерної політики

Стаття присвячена дослідженню процесу розвитку територій через систему кластерів. Проаналізовано державну програму, яка визначає пріоритетні галузі розвитку та формування кластерів, визначено регіони, які потребують розвитку

Кластери і кластерна політика як рушії інноваційного розвитку регіонів України

Жорстка конкуренція та турбулентні зміни у світовому просторі на фоні суттєвих наслідків пандемії COVID-19 ставлять вагомі виклики не лише перед владними структурами різних країн, а

Кластери як форма забезпечення інноваційного розвитку регіону

Світова практика свідчить, що коли формується кластер, усі галузі в ньомупочинають здійснювати один одному взаємну підтримку. Конкурентоспроможнігалузі-постачальники сприяють розвитку в країні споживаючих галузей. Дивитись повний

This website uses cookies to improve your web experience.