Skip links

Кластери як форма забезпечення інноваційного розвитку регіону

Світова практика свідчить, що коли формується кластер, усі галузі в ньому
починають здійснювати один одному взаємну підтримку. Конкурентоспроможні
галузі-постачальники сприяють розвитку в країні споживаючих галузей.

Дивитись повний текст.

This website uses cookies to improve your web experience.