Skip links

Кластери і кластерна політика як рушії інноваційного розвитку регіонів України — стаття (укр.)

Жорстка конкуренція та турбулентні зміни у світовому просторі на фоні суттєвих наслідків пандемії COVID-19 ставлять вагомі виклики не лише перед владними структурами різних країн, а й менеджментом на окремих локальних рівнях. У таких умовах основною рушійною силою динамічного розвитку суспільного виробництва стають інновації, а економічне зростання здійснюється на інноваційній основі при активному використанні сучасних науково-технічних досягнень, здатності до продукування та комерціалізації інновацій.

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”1943″ ][/3d-flip-book]

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.