Skip links

Регіональне відновлення та розвиток економіки України на основі кластерної політики

Стаття присвячена дослідженню процесу розвитку територій через систему кластерів. Проаналізовано державну програму, яка визначає пріоритетні галузі розвитку та формування кластерів, визначено регіони, які потребують розвитку кластерів з метою досягнення економічного зростання. Досліджено вплив кластерів на економічне зростання Європейського Союзу, їх роль у створенні робочих місць та перспективи їх впровадження в українську економіку. Особлива увага приділяється політиці регіонального економічного зростання при забезпеченні умов для конкуренції та антимонопольного законодавства.

Стаття демонструє успішність співпраці між ЄС та кластерами для забезпечення їх міжнародної конкурентоспроможності та усунення торгових бар’єрів на європейському ринку.

Читати повну версію.

This website uses cookies to improve your web experience.